14נובמבר2019

מוצרים

2 ספרים ותכנה, מה שאתה צריך כדי להיות אלוף. ספרים לשבת ולדרכים תכנה במחשב המורה שלך.

₪230.00 ₪160.00
כמות:

6000 שאלות ותשובותיהן  + 2000 מדרשים רעיונות  ומהלכים לפי חז"ל והגמרא. 

₪65.00
כמות:

 כ- 6000 שאלות ותשובותיהן  + 2000 מדרשים רעיונות  ומהלכים לפי חז"ל והגמרא 

₪65.00
כמות:

מעל 100000 שאלות,  פרשנים, הערות והארות, משחק משפחתי שינון פסוקים,שאלות , מקור הפסוק על  כל התנ"ך

 

₪100.00
כמות:

ללא תשלום

חידון התנ"ך